Όλα τα προϊόντα μας καλύπτονται από εγγύηση με το παραστατικό αγοράς τους από τα επίσημα service της εκάστοτε αντιπροσωπείας τους.

Γενικοί Όροι

Για να κάνετε χρήση της εγγύησης, αποστέλλετε το προϊόν συνοδευόμενο από ένα αντίγραφο του παραστατικού αγοράς κατευθείαν στα επίσημα service αντιπροσωπείας προκειμένου να περάσει από τεχνικό έλεγχο. Επίσης με κάθε αγορά ηλεκτρονικού προϊόντος παρέχεται και εγγύηση αντικατάστασης D.O.A. (Dead On Arrival), εφόσον πρόκειται για εξαρχής ελαττωματικό προϊόν. Η εγγύηση D.O.A. παρέχεται για τις πρώτες 7 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις: Το προϊόν πρέπει να σταλεί από τον πελάτη εντός 7 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του, με την πλήρη συσκευασία του και το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς.

Η κακή λειτουργία του προϊόντος πρέπει να οφείλεται σε ελάττωμα του κατασκευαστή και όχι σε βλάβη που προκλήθηκε από κακή χρήση του προϊόντος, όπως για παράδειγμα από πτώση, λειτουργία εκτός προδιαγραφών κατασκευαστή, επέμβαση στο εσωτερικό ή το λειτουργικό του από μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς κλπ. Οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για να καλυφθείτε είναι:

  • Αποστέλλετε το προϊόν στο κατάστημά μας και με τη σειρά μας το αποστέλλουμε στο αντίστοιχο εξουσιοδοτημένο service για τεχνικό έλεγχο και επίσημη αναφορά της βλάβης.
  • Εφόσον διαπιστωθεί από το επίσημο service ότι η βλάβη οφείλεται σε κατασκευαστικό πρόβλημα και όχι σε υπαιτιότητα του χρήστη, προχωράμε σε αντικατάσταση του προϊόντος.

Αντικατάσταση συσκευής δεν γίνεται στην περίπτωση επανεγκατάστασης λειτουργικού ή αντικατάστασης μπαταρίας. Σε περίπτωση που το πόρισμα από τον τεχνικό έλεγχο αναφέρει μηχανικό πρόβλημα συσκευής, τότε το κατάστημά μας προβαίνει, μετά από συνεννόηση με τον πελάτη, σε αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο ή σε επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα Apple δεν υπόκεινται σε διαδικασία D.O.A. και οποιαδήποτε αντικατάσταση γίνεται από την αντιπροσωπεία τους. Καθώς επίσης και σε περιπτώσεις κλειδωμένου ID απευθύνεστε στην αντιπροσωπεία της περιοχής ή του νομού σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που η επισκευή δεν καλύπτεται από την εγγύηση (κακή χρήση, ατύχημα, πτώση, κ.λπ.), ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και το κόστος ελέγχου της συσκευής από το service.

Διάρκεια εγγύησης προϊόντων

  • Ακουστικά, μπαταρίες και φορτιστές κινητών 6 μήνες
  • Όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων καλύπτονται από εγγύηση 1 έτους ή 2 ετών, ανάλογα με την πολιτική του εκάστοτε κατασκευαστή.

Λόγοι μη κάλυψης εγγύησης

Η εγγύηση δεν ισχύει για τις εξής περιπτώσεις:

  • Η βλάβη προκλήθηκε επειδή ο χρήστης δεν χρησιμοποιεί ή δεν συντηρεί τη συσκευή σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρηστών.
  • Η βλάβη προκλήθηκε από νερό, πτώση ή απρόσεκτη φύλαξη.
  • Η βλάβη προκλήθηκε από επισκευή ή μεταποίηση λειτουργικού της συσκευής από μη εξουσιοδοτημένο κατάστημα.
  • Η βλάβη προκλήθηκε εξαιτίας ατυχημάτων ανωτέρας βίας, διαφορά ή πτώση τάσης ρεύματος, κακή φόρτιση μπαταρίας.