Η ΠΟΛ 1150 αφορά αγορά μόνο κινητών τηλεφώνων, παιχνιδομηχανών, tablets και laptops.  Όλα τα υπόλοιπα προϊόντα δεν υπάγονται στην συγκεκριμένη ΠΟΛ.

Για την έκδοση τιμολογίου βάση ΠΟΛ 1150, Άρθρο 39Α, θα πρέπει να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία:

Σύμφωνα με την υπηρεσία 39α (παρ.5 του Κώδικα Φ.Π.Α.) για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες που υπάγονται σε κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. και επιθυμούν να αγοράσουν κινητά τηλέφωνα, κονσόλες παιχνιδιών, laptop και tablet , εκδίδεται τιμολόγιο χωρίς την καταβολή Φ.Π.Α.

Για τη χρήση της υπηρεσίας 39α ως αγοραστές θα πρέπει πρώτα:

  1. Να δημιουργήσετε ένα ζεύγος ειδικών κωδικών πρόσβασης μέσω της εφαρμογής «Διαχείριση Ειδικών Κωδικών» στο Taxis
  2. Να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα της ΑΑΔΕ
  3. Να εγγραφείτε στην υπηρεσία με τους παραπάνω ειδικούς κωδικούς
  4. Να ορίσετε έναν τουλάχιστον εκπρόσωπο (υποχρεωτικό ακόμη και για αυτοαπασχολούμενους)
  5. Να δημιουργήσετε κωδικούς μιας χρήσης για τον εκπρόσωπο που έχετε ορίσει

Μπορείς να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες είτε στον “Συνοπτικό Οδηγό για Αγοραστές”, είτε στο “Εγχειρίδιο χρηστών” της ΑΑΔΕ.

Επιπλέον του Α.Φ.Μ, για την έκδοση τιμολογίου 39α, θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε στο πεδίο των σημειώσεων:

  1. Τα στοιχεία του εκπροσώπου
  2. Έναν κωδικό μίας χρήσης για κάθε αποστολή της παραγγελίας σας

Με την επιτυχή συμπλήρωση των στοιχείων τιμολογίου 39α,  σας αποστέλλουμε προφόρμα της παραγγελίας σας όπου θα αναγράφεται το προϊόν με την αξία του χωρίς  Φ.Π.Α. 

Για την εξόφληση της παραγγελίας, απαιτείται χρήση αποκλειστικά και μόνο του εταιρικού λογαριασμού στον οποίο αντιστοιχεί το ΑΦΜ της επιχείρησης. Σε διαφορετική περίπτωση η Phoneaholic διατηρεί το νόμιμο δικαίωμα ακύρωσης της παραγγελίας και αποδέσμευσης του προϊόντος. Η αποστολή πραγματοποιείται στην διεύθυνση που ορίζει ο πελάτης.

Σε κάθε περίπτωση ΔΕΝ θα πρέπει να προχωρήσετε σε αποπληρωμή της παραγγελίας αν δεν έχετε λάβει ενημερωτικό e-mail για το τελικό ποσό κατάθεσης και ΔΕΝ θα πρέπει να πραγματοποιείτε δεύτερη παραγγελία πριν την ολοκλήρωση της πρώτης.

Η πληρωμή τιμολογίων βάση ΠΟΛ 1150, Άρθρο 39Α πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο μέσω μεταφοράς από εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό.

Στην περίπτωση παραλαβής από το πλησιέστερο κατάστημα της εταιρείας ταχυμεταφορών θα πρέπει να παραλαμβάνει νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας επιδεικνύοντας νόμιμο δημόσιο έγγραφό ταυτοπροσωπίας ή τρίτο πρόσωπο αφού έχει στην κατοχή του υπεύθυνη δήλωση από την εταιρεία με γνήσιο υπογραφής και επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας προς επίδειξη.

Σε κάθε περίπτωση το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της παραγγελίας εάν δεν πληρούνται τα παραπάνω, μεμονωμένα ή σωρευτικά. Οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή και παραλαβή δεν γίνεται αποδεκτή. Εφ’ όσον ακολουθηθούν τα παραπάνω θα προχωρήσουμε στην επεξεργασία, εκτέλεση και αποστολή της παραγγελίας σας.