Γιατί κάποια προϊόντα έχουν την ένδειξη EU;

Είναι προϊόντα που προορίζονται για την ευρωπαϊκή αγορά και καλύπτονται από εγγύηση αντιπροσωπείας. Σημαίνει πως για οποιαδήποτε τεχνική υποστήριξη, απευθύνεστε στις επίσημες αντιπροσωπείες της εκάστοτε εταιρείας.

Ποια είναι τα παρελκόμενα των συσκευασιών κινητών;

Τα αξεσουάρ που διατίθενται μαζί στις συσκευασίες των προϊόντων, μπορεί να διαφέρουν ανά παρτίδα. Έχει παρατηρηθεί, πως κάποιες κατασκευάστριες εταιρείες, κατά καιρούς μπορεί να προσθέτουν ή και να αφαιρούν παρελκόμενα εξαρτήματα, ανάλογα με την τρέχουσα εμπορική τους πολιτική. Σε ορισμένα προϊόντα ενδέχεται να χρειάζεται κάποιος αντάπτορας για ελληνικές πρίζες. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εντός της συσκευασίας που σας έχει αποσταλεί παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της Phoneaholic για να σας τον αποστείλουμε.

Τι σημαίνει DOA; - Ποια διαδικασία ακολουθώ σε περίπτωση που υφίσταται η δυνατότητα αντικατάστασης λόγω DOA;

Για ορισμένα προϊόντα προβλέπεται η δυνατότητα εμπορικής αντικατάστασης λόγω DOA (αφορά αντικατάστασης προϊόντος με τεχνικό πρόβλημα κατά την παράδοση Dead-On-Arrival το οποίο σημαίνει ότι εξαρχής δεν είναι δυνατή η θέση του σε λειτουργία). Η δυνατότητα αυτή εφόσον παρέχεται από τον κατασκευαστή – πέραν ενδεχόμενων άλλων δικαιωμάτων σας- και ισχύει για 7 ημέρες. Στην περίπτωση λοιπόν που το προϊόν καλύπτεται από την υπηρεσία αντικατάστασης DOA και επιθυμείτε να την ενεργοποιήσετε, θα πρέπει να ακολουθήσετε την προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή διαδικασία εντός του προβλεπόμενου χρόνου. Για να εκμεταλλευτείτε την δυνατότητα DOA όπου και όταν αυτή προβλέπεται από τον κατασκευαστή θα πρέπει να τηρείται η διαδικασία όπως ακριβώς την έχει περιγράψει ο κατασκευαστής. Σε κάθε περίπτωση, για να γίνει επιστροφή περίπτωσης DOA θα πρέπει το προϊόν να συνοδεύεται από το αντίγραφο του «Παραστατικού Αγοράς», να είναι σε άρτια κατάσταση, να συνοδεύεται με όλα τα παρελκόμενά του, να είναι εντός της προβλεπόμενης από τον κατασκευαστή χρονικής διάρκειας DOA και να συνοδεύεται από αναλυτική περιγραφή του προβλήματος. Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται από τον κατασκευαστή να έχει προηγηθεί η διάγνωση βλάβης και έγκριση αντικατάστασης από εξουσιοδοτημένο Service Center πριν την έναρξη της διαδικασίας DOA, η τελευταία θα γίνεται δεκτή εφόσον έχει προηγηθεί η σχετική έγκριση του Service Center.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία DOA ενδέχεται να υπόκειται υπό την έγκριση του κατασκευαστή ακόμη και μετά από την παραλαβή του προϊόντος στο κέντρο διανομής μας και η αποστολή του προς επισκευή προϊόντος στο «service center».

Έχουν τα Kινητά και τα Tablets εμπορική εγγύηση;

Κάθε προϊόν συνοδεύεται από «εμπορική εγγύηση» καλής λειτουργίας η οποία προσφέρεται από τον κατασκευαστή, καλύπτεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει ο κατασκευαστής και σε εγκεκριμένα από αυτόν «κέντρα επισκευής» (service centers) και η οποία έρχεται να σας καλύψει επιπρόσθετα των νομίμων δικαιωμάτων σας από τη σύμβαση πώλησης. Η διάρκεια της εμπορικής εγγύησης καθορίζεται από τον κάθε κατασκευαστή ανάλογα με την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος και ειδικότερα για τα προϊόντα τεχνολογίας αιχμής, η διάρκεια της εγγύησης σχετίζεται με το χρόνο κατά τον οποίο τα προϊόντα αυτά αναμένεται ότι θα παραμένουν σύγχρονα από τεχνολογική άποψη.

Συνεπώς, θα πρέπει να ελέγξετε στην περιγραφή του προϊόντος τον χρόνο εγγύησης που παρέχει ο κάθε κατασκευαστής. Για πληροφορίες σχετικά με την εμπορική εγγύηση του προϊόντος που αγοράσατε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπορείτε επίσης να ανατρέξετε και στη συσκευασία του προϊόντος.

Το κινητό που παρέλαβα έχει διαφημιστικό μήνυμα καλωσορίσματος ή προχώρησα σε καταχώρισή του. Μπορώ να το επιστρέψω;

Σε περίπτωση καταχώρησης (registration) του προϊόντος (π.χ. smartphone) σε οποιοδήποτε σύστημα ή στην περίπτωση που το προϊόν φέρει κατά την έναρξη λειτουργίας του διαφημιστικό μήνυμα καλωσορίσματος ΔΕΝ είναι δυνατή η υπαναχώρηση.

Μπορώ να επιστρέψω το κινητό που αγόρασα και να πάρω τα χρήματα μου μετά την πάροδο των 7 ημερών για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης;

Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης από απόσταση με καταναλωτή η υπαναχώρηση είναι δυνατή μόνο μέσα σε προθεσμία 7 ημερών από την παραλαβή. Σε περίπτωση έγκυρης υπαναχώρησης για να σας επιστρέψουμε το σύνολο των χρημάτων σας, θα πρέπει το προϊόν να είναι στην αρχική του κατάσταση και συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις που τίθενται από το νόμο και τους γενικούς όρους της Phoneaholic. Δικαίωμα υπαναχώρησης δεν υφίσταται σε περίπτωση σύναψης της σύμβασης στο φυσικό κατάστημα.

Τα έξοδα αποστολής είναι ίδια ακόμα και για παραγγελίες προϊόντων μεγάλου όγκου ή βάρους;

Σε περιπτώσεις παραγγελιών μεγάλου όγκου ή και βάρους (π.χ ηλεκτρικές συσκευές) άνω των δύο κιλών, τα έξοδα αποστολής θα διαφοροποιούνται και θα ενημερώνεστε σχετικά από το τμήμα εκτέλεσης παραγγελιών.

Θέλω να μου στείλετε μια συσκευή εκτός Ελλάδος. Θα πρέπει να κάνω κατάθεση του σχετικού ποσού προηγουμένως;

Επισημαίνεται ότι οι τιμές και η διαδικασία παραγγελιών αφορούν σε αποστολές εντός Ελλάδας. Για αποστολές προϊόντων εκτός Ελλάδος είναι απαραίτητη η προηγούμενη συνεννόηση με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση αποστολής προϊόντων εκτός Ελλάδος ο μοναδικός τρόπος πληρωμής που γίνεται δεκτός από την εταιρεία μας είναι η προηγούμενη κατάθεση του συνολικού ποσού στο λογαριασμό της εταιρείας μας.

Κλείδωσα το Apple ID τι πρέπει να κάνω;

Το πρόβλημα της ανάκτησης του κωδικού δε συνιστά ελάττωμα του προϊόντος. Ο εν λόγω κωδικός υποβάλλεται αποκλειστικά από εσάς προς την εταιρία Apple, υφίσταται δε και ειδική διαδικασία για την ανάκτηση του πάλι από εσάς μέσω απαντήσεων σε ερωτήσεις ασφαλείας σύμφωνα με την προσωπικής σας δήλωσης κωδικών/προσωπικών στοιχείων καθώς και των προσωπικών σας διευθύνσεων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Κώδικας δεοντολογίας

Η λειτουργία του καταστήματος διέπεται  από την χρήση του ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας.